Forbes

Forbes

FANO w 2002 roku otrzymało wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbes jako firma rodzinna.

„Diamenty Forbes” jest odbywającym się corocznie rankingiem przedsiębiorstw, które w przeciągu ostatnich trzech lat znacząco powiększyły swoją wartość. Równolegle odznaczane są firmy które wyróżniają się ze względu na sposób działania, politykę firmy i przyjęte zasady rozwoju.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 25.10.2022r.