Polityka jakości

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI v.02

Firma Fano Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości etykiet samoprzylepnych, laminatów saszetkowych, opakowań shrink sleeve i opakowań giętkich na roli w technologii HD FLEXO. Oferta obejmuje produkty spełniające najwyższe wymagania klientów ze wszystkich gałęzi przemysłu a dzięki zaawansowanej technologii, wiedzy oraz zaawansowanemu parkowi maszyn, nastawiona jest na realizację skomplikowanych etykiet i opakowań dla branży kosmetycznej, alkoholowej oraz producentów chemii gospodarczej.

Zarząd i Pracownicy firmy koncentrują się na:

❖ zapewnieniu naszym obecnym oraz przyszłym Klientom produktów najwyższej i powtarzalnej jakości,

❖ maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów poprzez zapewnienie dobrego serwisu,

❖ dostosowanie gamy oferowanych produktów do ich zmieniających się wymagań ekologicznych,

❖ zdobycie oraz stałe utrzymanie zaufania Klientów do naszych produktów i usług.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

➢ zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających oczekiwania Klienta,

➢ wdrażanie nowych technologii, materiałów i rozwiązań,

➢ stałą analizę ryzyka oraz jego zapobieganiu,

➢ ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015,

➢ ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług,

➢ włączenie wszystkich pracowników w stałe doskonalenie organizacji Systemu Zarządzania Jakością poprzez szkolenia i zebrania,

➢ podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez system szkoleń,

➢ doskonalenie wewnętrznej struktury organizacji,

➢ badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia Klientów,

➢ system oceny i doboru dostawców oraz rozwijanie z nimi partnerskiej współpracy,

➢ okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów, jak też całego Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd firmy Fano Sp. z o.o. dba o to, aby Polityka Jakości była znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Firmy.

2023.02.01 Zarząd Firmy FANO