Polityka jakości

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Firma Fano Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości etykiet samoprzylepnych, laminatów saszetkowych, opakowań shrink sleeve i opakowań giętkich na roli w technologii HD FLEXO. Oferta obejmuje produkty spełniające najwyższe wymagania klientów ze wszystkich gałęzi przemysłu jednak dzięki zaawansowanej technologii, wiedzy oraz zaawansowanemu parkowi maszyn, nastawiona jest na realizację skomplikowanych etykiet i opakowań dla branży kosmetycznej, alkoholowej oraz producentów chemii gospodarczej.

Nadrzędnym celem Zarządu i Pracowników Firmy jest:
❖ zapewnienie naszym obecnym oraz przyszłym Klientom produktów najwyższej, powtarzalnej i zaawansowanej jakości,
❖ maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów poprzez zapewnienie dobrego serwisu,
❖ dostosowanie gamy oferowanych produktów do ich zmieniających się wymagań ekologicznych,
❖ zdobycie oraz stałe utrzymanie zaufania Klientów do naszych produktów i usług.

Powyższe cele realizujemy poprzez:
➢ zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających oczekiwania Klienta,
➢ wdrażanienowychtechnologii,materiałówirozwiązań,
➢ stałąanalizęryzykaorazjegozapobieganiu,
➢ ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015,
➢ ciągłepodnoszeniejakościoferowanychproduktówiusług,
➢ włączenie wszystkich pracowników w stałe doskonalenie organizacji Systemu Zarządzania

Jakością poprzez szkolenia i zebrania,
➢ podnoszeniekwalifikacjizawodowychpracownikówpoprzezsystemszkoleń,
➢ doskonaleniewewnętrznejstrukturyorganizacji,
➢ badaniepotrzeb,oczekiwańizadowoleniaKlientów,
➢ systemocenyidoborudostawcóworazrozwijanieznimipartnerskiejwspółpracy,
➢ okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów, jak też całego Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd firmy Fano Sp. z o.o. dba o to, aby Polityka Jakości była znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Firmy.

2019.09.12  Zarząd Firmy FANO